ПЛО̀МБ

ПЛО̀МБ, пло̀мбът, пло̀мба, мн. пло̀мби, м. Остар. Само ед. Олово; куршум. Горнята страна на палата .. е цяла покрита с куршум (пломб). Др. Цанков, ТМ (превод), 51.

— От фр. plombe 'олово'.

Списък на думите по буква