ПЛОТ

ПЛОТ1, пло̀тът, пло̀та, мн. пло̀тове и (диал.) пло̀тища, м. Дървена или метална плоскост, обикн. горна, повърхностна част на мебел, машина и др. При всяко подреждане най-напред се избърсва плотът на масата, постила се покривката и се нареждат столовете. М. Гаврилова и др., ТПХ I и II, 237. Рангел Велев е положил върху дългия тезгях плота на един бюфет и ловко движи рендето по повърхността му. ВН, 1959, бр. 2512, 1. Главните части на рендосвачната машина са: тяло, плот, вал с ножове и направляваща линия. Вл. Брънеков и др., СД, 42. Отстраняване на стара

врата .. Откачва се плотът на вратата. М. Томова, ТТЖ (превод), 112.

ПЛОТ

ПЛОТ2, пло̀тът, пло̀та, мн. пло̀тове, м. 1. Спец. Сал. С помощта на лодки или салове (плотове) се определя газенето на носа, средата и кърмата от двете страни на кораба. М. Пращинков, ТК, 178. От устието на румънската река Олта се откърти един безконечен воден керван от лодки, понтони и плотове. А. Каралийчев, ТР, 164. // Спец. Многоредово съединение от вързани дървета за превозването им по воден път (М. Филипова Байрова и др., АРЧД).

2. Диал. Плет (в 1 знач.), плетище; плетня, плетеник1, плетеница1, плетиня, плетеж. Стигнали до едно село и там решили да преночеват. Легли накрай на селото до един плот на завет. СбНУ ХLIХ, 373. Она е девет годин лежала, / та е лице променила, / .., / с тоягу се подпирала, / та е през плот погледала. Нар. пес., СбНУ ХLIХ, 107. Плот ни дели дворищата, / дзид ни дели кътищата; / разпаднаха плотищата,/ ся смешаха дворищата. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ IV, 44. Ако не сум правил, барем през плот сум гледал. Погов., СбНУ IХ, 188.

3. Диал. Преградено място на река; бент, яз (Н. Геров, РБЯ).

ПЛОТ

ПЛОТ3, плотта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Плът. Благодаря ти, Господи Боже мой, защо си подал нощта и соня за успокоение на плотта! А. Никопит, УД (превод), 27. Вие рядко ще да чуете в музиката дълбоки мотиви .., а в съдържанието и в думите вие няма да намерите човечески смисъл, .. А от какво произхожда сичкото това? От това, че сичко излазя из един източник на страстите — из плотта, а не из душата. Знан., 1875, бр. 17, 268. — От що сотвори [Бог] первата жена? — От реброто Адамово. — Защо? — За да покаже как и двамата са една плот. А. Никопит, УД (превод), 114.

Списък на думите по буква