ПЛО̀ТОВ

ПЛО̀ТОВ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до плот1.

ПЛО̀ТОВ

ПЛО̀ТОВ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Който се отнася до плот3; плътски, плотски.

Списък на думите по буква