ПЛО̀ЧКАДЖИЯ

ПЛО̀ЧКАДЖИЯ, мн. ‑ии, м. Човек, майстор, който покрива с плочки (във 2 знач.) стени, подове, дворове, тротоари и др. за облицовка, благоустройство и под. — Няма да ми запушите устата с тези пари! .. — Вие не ни разбрахте правилно, скъпи Валч! — позадъхан от кратката борба, на пресекулки каза плочкаджията. В. Робов, ПВ, 102. Спасителен пояс ми подхвърли познатият на моя шурей майстор плочкаджия бай Панто .., бай Панто ми поиска по 30 вместо по 8 стотинки на плочка. Тонич, ББК, 203.

Списък на думите по буква