ПЛОЧОГРЀДОВ

ПЛОЧОГРЀДОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Строит. Който се отнася до плочогреда. При изчисление на плочогредови сечения, натоварени на огъване, .. се използуват същите основни равенства, служещи за изчисление на правоъгълни сечения. Х. Нисимов и др., С, 98. По отношение формата и статическата система на връхната конструкция различаваме: плочни, плочогредови, гредови .. и комбинирани мостове. Л. Манчев, П, 117.

Списък на думите по буква