ПЛУ̀ВКА

ПЛУ̀ВКА1 ж. Парче корк или друг лек материал, което се прикрепва към кордата на въдица, за да показва кога рибата кълве, захапва въдицата; плавка1. Багажът му се бе увеличил с въдичарски прът и еднодневка, в която имаше куки, тежести и плувки. А. Мандаджиев, ОШ, 85. Васьо постави червейче на въдицата, заметна във вира и заби очи в червената плувка. Д. Калфов, С, 35.

ПЛУ̀ВКА

ПЛУ̀ВКА2 ж. Поплавък; плувец2. Плувката на тоалетното казанче се е откачила.

ПЛУ̀ВКА

ПЛУ̀ВКА3 ж. Зеленоглава патица. Anas platyrhynchos. Зеленоглава патица (дърта, плувка ..). Колкото безпородна домашна патица. Мъжкият пролетно време е с чернозелена глава, бяла огърлица на шията и кестеняви гърди. Иначе синкав, по гърба кафеникав. Ц. Пешев и др., ФБ, 341.

◊ Мартенска плувка. Простонар. Вид едра дива (блатна) патица, прилична на питомните, която иде от юг обикн. през месец март. — Живеят ли патици тук? — осведоми се таралежът. — Колкото искате и от най-различни видове. Има едри, .., които се наричат мартенски плувки. Ем. Станев, ПГВ, 22-23.

Списък на думите по буква