ПЛУ̀ВНА

ПЛУ̀ВНА. Вж. плуввам и плувнувам.

Списък на думите по буква